A spanyol múlt idő – itt vannak a rendhagyók!

2013 március 1. | Szerző:

Tegnap még oly szimpatikusnak tűnhetett számodra az indefinido: kedves ragsorok, egyszerű, áttekinthető használat. Ma sajnos kimutatja  a foga fehérjét, és te is megérted, miért retteg minden hallgatóm, nehogy megkérdezzem tőle, mit csinált előző nap. Itt vannak az egyszerű múlt idő rendhagyó alakjai, csoportosítva!

Rendhagyó alak

Az indefinido-t nem mindenhol találod csoportokba szedve, tekintsd ezt kuriózumnak. Én azért szeretem így tanítani, mert egyrészt jómagam is így tanultam, másrészt, ha van szabály a csoportban és ismered azt, valamint egy igét megtanulsz onnan ragozni, akkor a szabály alapján az összes oda tartozót is fel fogod tudni ismerni és ragozni. Szabály viszont sajnos nem mindig van jelen a csoportokban, dehát unalmas lenne az élet A-Z-ig beszabályozva…

Lássuk a csoportokat!

1. E/1 személyben, helyesírásukban rendhagyók

Ide három alcsoport tartozik: a -ZAR, a -CAR és a -GAR végű igék.

-ZAR végűek: E/1-ben z-ből c lesz írásban -> comenzar -> comencé (elkezdtem). Más személyeket nem érint. Példák még: esforzar (erőltet), empezar (elkezd szintén).

– CAR végűek: E/1 ben az ige végződése: -qué -> sacar -> saqué (kivettem). Más személyeket nem érint. Példák ide: roncar (horkol), tocar (megérint).

– GAR végűek: E/1-ben -u- kerül az ige és a rag közé -> llegar -> llegué (megérkeztem). Más személyekben nincs változás. Példák: ligar (flörtöl), averiguar (kitalál), regar (locsol).

2.  Igető –a- , -e- hangja vált -i-re

Minden személyben lezajló változás, logika nélkül (más szóval magolós csoport). E/1 ragja: -e, E/3 ragja: -o. Nincsenek ékezetek sehol, egy igealakon sem! (Tegnap megtanulhattad, hogy az E/1 és E/3 alakok ékezetesek a normális igéknél.)

Ide tartoznak:

hacer  > hice (csináltam)

querer > quise (akartam)

venir > vine (jöttem)

Egy ragozás végig: hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron (E/3-ban -z-a -c- helyett, de ez csak az hacer-re érvényes). ¿Qué hiciste anoche? – Mit csináltál tegnap este?

3. Igető -a- , -o- hangja vált -u-ra. Minden személyben változik, nincs logika, mi alapján kerül ebbe a csoportba az ige.

E/1 ragja: -e, E/3 ragja:  –o.     Nincsenek ékezetek sehol.

Teljes lista:

haber > hubo (volt – az hay múlt ideje!)

caber > cupe (elfértem)

poder > pude (tudtam)

saber > supe (megtudtam)

estar > estuve (voltam)

poner > puse (raktam)

tener > tuve (volt nekem)

andar > anduve (gyalogoltam)

Egy példa ragozás: puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron. Me pusieron en la caja. – Betettek a kasszába.

4. Az igető –c-je -j-re változik. Minden személyben lezajlik. Az első logikus csoport! –CIR végű igék + TRAER tartoznak ide.

E/1 ragja: -e, E/3 ragja: -o, T/3 ragja: -eron. Nincs ékezet egyik alakon sem.

Példák (tetszőlegesen bővíthető -cir végű igékkel):

decir > dije (mondtam)

traer > traje (hoztam)

contraer > contraje (kötöttem)

conducir > conduje (vezettem)

traducir > traduje (fordítottam)

introducir > introduje (bevezettem)

producir > produje (termeltem)

Példa ragozás: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. Carlos me dijo unas tonterías. – Károly mondott nekem pár butaságot.

5. Igető –e-jéből -i- lesz. Csak harmadik személyekben lezajló változás!

Ragok, ékezetek a hagyományos ragozás szerint alakulnak.   Logika! Jelenben tőhangváltós igék + -IR végű diftongálódók tartoznak ide.

 Példák, a teljesség igénye nélkül:

servir > sirvió (felszolgált)

repetir > repitió (megismételt)

sentir > sintió (érezte)

pedir > pidió (kért)

vestirse > se vistió (felöltözött)

seguir > siguió (folytatta)

reírse > se rió (nevetett)

Ragozás: pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron. Juan pidió una cerveza en el bar. – János kért egy sört a bárban.

6. Igető –o-jából -u- lesz. Csak harmadik személyekben változik!

Ragok, ékezetek a hagyományos szerint. Ez egy klikkszerű csoport, összesen két igével:

dormir > durmió (aludt)

morir > murió (meghalt)

Példa ragozásra: dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron. Los chicos durmieron once horas el fin de semana. – A fiúk 11 órát aludtak hétvégén.

Kész káosz a spanyol a fejedben_

7. A rag – i-je -y-ra változik. Csak harmadik személyekben. Ékezet van: E/1, E/2, E/3, T/1, T/2.

A változás miatt az E/3, T/3 alakokban nincs –i a ragban, mert az alakul –y-ná.

Olyan igék (-ER, -IR végűek) tartoznak ide, amelyeknek töve magánhangzóra végződik (kivéve traer, ld. 4. csoport).

 Példák:

construir > construyó (épített)

destruir > destruyó (lerombolt)

concluir > concluyó (befejezett)

caer > cayó (esett)

huir > huyó (menekült)

incluir > incluyó (belefoglalt)

oír > oyó (hallott)

leer > leyó (olvasott)

creer > creyó (hitt)

Ragozási példa: leí, leíste, leyó, leímos, leísteis, leyeron. Los jóvenes leyeron la lectura obligatoria. – A fiatalok elolvasták a kötelező olvasmányt.

8. “RR” – Rettentően rendhagyó igék

Nincs logika, nincs szabály, nincs magyarázat: ezeket tanuld meg így és kész. :)

SER/IR – fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Ayer fuimos de excursión. – Tegnap kirándulni mentünk.

DAR – di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Los profesores dieron una conferencia. – A tanárok konferenciát tartottak.

VER – vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron. Ellos no vieron nada. – Ők nem láttak semmit.

Azt hiszem, muszáj szusszannunk a hétvégén! Addig is, nézd meg, milyen e-könyveket írtam eddig a spanyol múlt időkről! Mindegyikhez megoldókulcs tartozik, önállóan tanulhatsz belőlük!

 

A spanyol múlt idő – egyszerűen bonyolult

2013 február 28. | Szerző:

Nem a címben szereplő kiváló vígjátékról fogok írni, hanem áttekintem veled a következő múlt időt, amit magyarul nagy naivitással egyszerű múlt időnek hívunk, pedig annyira bonyolult, hogy nem is merészelem egy bejegyzésben összefoglalni. Ma nézzük meg csak a használatát és a hagyományos ragozást, aztán holnap jöjjön a feketeleves! Tatam, itt az indefinido!

EL INDEFINIDO – egyszerű múlt / elbeszélő múlt

Miért hívjuk egyszerű múlt időnek, ha egyszer kb. 40-50 rendhagyó igéje van? Egyáltalán, miért kell mindent magyarul elnevezni? Hogy aztán szépen keverjük a spanyol megnevezéseket? Ilyen kérdések röpködnek a fejemben, de azt hiszem, ezek zömére nem kapok választ, legalábbis nem most (ha van ötleted, várom kommentben). Ám nem is ez a mai feladat, inkább boncoljuk fel élve ezt a csúnya múlt időt!

HASZNÁLATA

A tegnapi pretérito perfecto-tól élesen el tudjuk különíteni ezt a múltat. Míg tegnap még le nem zárult időintervallumról beszélgettünk, addig itt már túljutottunk a tárgyalt korszakon, vagyis kívülről tekintünk azokra az időkre, melyekről beszélünk. Az indefinido:

lezárult időszakban történt eseményeket mutat be,

– ezek az események egyszer, maximum néhányszor következtek be,

– az időtartam nem számít, ha megszakítás nélkül zajlott a cselekvés.

600x6004

Időhatározók, melyek ide vágnak: ayer (tegnap), anoche (tegnap este), anteayer (tegnapelőtt), la semana pasada (múlt héten), el mes pasado (múlt hónapban) + minden, amiben benne van a ‘pasado’, en 1987 (1987-ben) + minden konkrét évszám, el 12 de octubre (október 12-én) + minden konkrét dátum, durante tres semanas (3 héten keresztül) + minden időhatározó, ami ‘durante’-vel kezdődik, entre mayo y octubre (május és október között) + minden időhatározó, ami ‘entre’-vel kezdődik. Azt hiszem, a zöme itt van.

Kicsit kitérnék még erre az időtartamos dologra. Sokakat megtéveszt, hogy ha azt akarom kifejezni, ’10 évig éltem Kubában’, akkor túl ‘rövidnek’ érzik ezt a múlt időt ehhez a mondathoz, pedig bizony indefinidot kell használni! Viví en Cuba durante diez años. Ezzel elmondom, hogy megszakítás nélküli, egyetlen összefüggő ‘cselekvésem’ volt ez és nem szokásom vagy ismétlődő cselekvésem.

Az indefinido kiválóan alkalmas hírek felmondására (ezt találod a spanyol híradóban), valamint életpályák bemutatására (ki mikor született, hol tanult, mikor házasodott, ment nyugdíjba, halt meg, mit írt, festett, mind-mind egyszeri cselekvések).

KÉPZÉSE

Holnap vesszük a rendhagyó csoportokat, ma pedig a hagyományos igéket. Csak kétféle ragozást kell megtanulnod, mert az -ER és -Ir végűek ragsora ugyanaz.

-AR végűek

-é, -aste, -ó, -amos, -asteis, -aron -> hablAR -> hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron. -> Ayer Pepe y Paco hablaron sobre el partido. – Tegnap Pepe és Paco a meccsről beszélgettek.

Nem, nem elírás: a T/1 ragja ebben a múlt időben ugyanaz, mint jelenben!

-ER, -IR végűek

-í, -iste, -ió, -imos, -isteis, -ieron -> bebER -> bebí, bebiste, bebió, bebimos, bebisteis, bebieron. Bebimos vino tinto. – Vörösbort ittunk.

salIR -> salí, saliste, salió, salimos, salisteis, salieron. – Los chicos salieron a las tres. – A fiúk 3-kor indultak el.

Amint látod, az -IR végűek T/1 alakja esik egybe a jelen idő ugyanezen alakjával.

Na, készen is vagyunk mára! Ajánlom figyelmedbe a múlt időkről szóló spanyol e-könyveimet, melyekből könnyen elsajátíthatod az igeidők képzését és a köztük lévő különbségeket. A megoldókulcs pedig teljesen önállóvá teszi a tanulást! Nézd meg a kínálatot itt!

 

Keresés a honlapon

Kapcsolat

Jusztin Ági
www.spanyolonline.hu
info@spanyolonline.hu
Skype: spanyolonline
Dancsok-Jusztin Kft.
1165 Budapest Újszász utca 96/C
Adószám: 11749871-2-42

Blogkövetés

Iratkozz fel a heti hírlevélre és többé nem maradsz le a friss tartalomról.

Az adatkezelés további részleteiről itt olvashatsz: Felhasználási feltételek és Egyedi adatkezelési tájékoztató

Üzenj a blogger(ek)nek!

Üzenj a kazánháznak!

Blog RSS

Üdvözlünk a Cafeblogon! Belépés Regisztráció Tovább az NLCafé-ra!